JSON

Thumbnail

Vi arbejder med JSON

JSON står for JavaScript Object Notation og er et meget anvendt åbent standardfilformat, som bruges ved asynkron browser-server kommunikation.

Selvom JavaScript er en del af navnet, er JSON ikke begrænset til dette sprog. Derimod er JSON et sprog-uafhængigt dataformat, som mange programmeringsprog kan generere.

Hos Efiware arbejder vi med JSON og mange andre programmeringsprog og -teknologier.

Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe med dine projekter.

Se cases, hvor vi bruger JSON